Bokkveld

09.04.2013, 1830

Sitt ned kafé, Skien

Ny grunnlov

Eg les høgt frå og pratar om den nye boka og den nye grunnlova mi. Meir om boka her.