Bokkveld

23.04.2013, 1900

Haugesund folkebibliotek

Ny grunnlov

Saman med fleire fine folk presenterer eg den nye boka mi