Bokpresentasjon

14.04.2013, 1300

Wergelands Hus, Eidsvoll

Ny grunnlov

Eg drar til plassen det har blitt laga grunnlov før for å legge fram den nye grunnlova mi.