Stemnetale

30.06.2013, 1500

Uteamfiet, Aasentunet

Eg talar til folket!

Eg har fått det ærerike oppdraget å vere stemnetalar under Dei nynorske festspela i år.