Riksforsamlinga

01.04.2013, 2340

NRK 1

Program 5: Ny valordning

Vi testar kor godt folkestyret fungerer i Alta og Arendal og testar ut ei heilt ny valordning på Ikea.