Riksforsamlinga - finale!

22.04.2013, 2130

NRK 1 2130

Siste program: Den nye grunnlova skal ut til folket.

Grunnlova er ferdig. Vi spreier ordet på 17. mai, ser inn i framtida og prøver å få overlevert grunnlova til dei store og mektige.