Bokpresentasjon med fleire

30.05.2013, 1200

Lillehammer

Ny grunnlov

Eg - og etter alt å dømme tre andre - presenterer bøkene våre under overkskrifta "Fire forfattere og et band", eit ungdomsarrangement under Litteraturfestivalen på Lillehammer.